Digitální závislosti - 3. část sed

14.01.2024

Digitální závislost, stejně jako jakákoliv jiná závislost, je stav, kdy je někdo podmíněn ke své existenci nějakou okolností, či situací a tu potřebuje, či si to jen myslí, pro bezproblémové fungování. Digitální závislost se vztahuje na digitální technologie a projevuje se potřebou neustále používat například mobilní telefony, tablet, či počítač.

Pokračování našich poznámek jak Vám zlepšit každodenní návyky. Dnes si více rozebereme další nejčastější pozice běžného dne u kterých dodáme doporučení, co zlepšit a jak zamezit větším obtížím pohybového aparátu.

Postupně si rozebereme:

  • stoj, leh, sed

SED:

Je k vidění každý den u každého člověka př.: ve škole/v práci 

Chybný sed: Slečna na fotografii sedí výrazně "ohnutá" v zádech s předsunutím hlavy, tím se po delším setrvání v této pozici namáhá krční a hrudní páteř. Oči hledět směrem vzhůru na obrazovku. Zařízení je celkem blízko očím. Nohy jsou odloženy na židli, větší ohnutí v kolenou.  Z naší praxe víme, že tento způsob sedu způsobuje obtíže např.: i s bederní páteří, postupné brnění/pálení v dolních končetinách. 

Korigovaný sed: Slečna na fotografii je pevněji opřena o oba lokty, tím se jí podařilo dostat trup výš nad podložku a napřímit tím celou páteř. Hlava je více v prodloužení páteře a proto mohou oči hledět směrem kolmo na mobilní telefon. Zlepšila se vzdálenost zařízení a očí.

NÁŠ TIP:

  • pozice v sedě po čase (cca 20-30min) obměňujte, spojte s další činností (napít se vody, projít se ke kopírce)
  • používejte nastavení svých zařízení (lupa, velikost písma, barevné filtry a změnu svitu ,výšku nastavení monitoru, hlídejte si nastavení více monitorů) pro lepší čtivost zařízení 
  • v sedě si vyzkoušejte vypodložit pánev/nohy/monitor např.: podložkou/krabicí/knihou
  • pokud máte možnost nastavit židli, stůl nebo monitor. Nebojte se po čase změnit nastavení, ideální je, když je sed mírně nekomfortní
  • využívejte přestávky ve škole/v práci k tomu se projít po chodbě/kanceláři
chybný sed
chybný sed
korigovaný sed
korigovaný sed
korigovaný sed na wc
korigovaný sed na wc

Je k vidění každý den u každého člověka např.: sed na wc / na lavičce

Pro někoho překvapující pro někoho zase úsměvná informace. Bohužel Česká republika má vysoká čísla pacientů trpících na rakovinu tlustého střeva. I tato každodenní činnost hraje roli v prevenci těchto obtíží. 

Pokud jste četli všechny tři části článků digitálních závislostí už jste se jistě i něco přiučili. Nebude pro Vás tak těžké identifikovat základní chyby.

Chybný sed: Slečna na fotografii sedí s výrazným předklonem a její pozornost je výrazně upoutaná na mobilní zařízení. Nohy nejsou pevně na zemi. Dá se předpokládat, že v této pozici slečna stráví delší dobu než je nutná.

Korigovaný sed: Slečna na fotografii má nohy pevně na zemi i díky tomu je napřímená celá páteř. Oči mohou hledět směrem kolmo na mobilní zařízení. Zlepšila se vzdálenost zařízení a očí. Tato pozice musí být aktivnější. 

NÁŠ TIP:

  • pozici v sedě na wc neprodlužujte déle než na dobu nezbytně nutnou! 
  • zkuste si nohy vypodložit tzv. stoličkou k toaletě, které zvětší ohnutí v kyčelních kloubech po dobu vyprazdňování
  • využijte strávený čas efektivněji: BEZ mobilního zařízení, zacvičte si tzv.: "záchodové cviky" (o těch někdy příště na našem webu :)) 
chybný sed
chybný sed
korigovaný sed
korigovaný sed

´Článek pro Vás zpracovala Mgr. Barbora Morávková spolu s Mgr. Janou Kuchtovou z renadi., četli jste 1. a 2. část tohoto článku?

Digitální závislosti - 1. část stoj

Digitální závislosti - 2. část leh

Barbora Morávková - ZnamyLekar.cz