Digitální závislosti - 2. část leh

08.11.2023

Digitální závislost se od jiných závislostí liší minimálně. Osoba s digitální závislostí bude více přijímaná než osoba se závislostí na alkoholu. Avšak vznik a psychické následky bývají podobné, někdy stejné. Závislost lze vnímat jako zvládací mechanismus k psychické nepohodě/nedostatku. Závislost je vždy důsledek, nikdy není příčina psychických problémů. Odstraňte příčinu, vyřešíte závislost.

Pokračování našich poznámek jak Vám zlepšit každodenní návyky. Dnes si více rozebereme další nejčastější pozice běžného dne u kterých dodáme doporučení, co zlepšit a jak zamezit větším obtížím pohybového aparátu.

Postupně si rozebereme:

  • stoj, leh, sed

LEH NA BŘIŠE:

Je k vidění každý den skoro u každého člověka př.: na gauči/pohovce (velice oblíbená pozice teenagerů), v létě pak na pláži, na louce.

Chybný leh na břiše: Slečna na fotografii leží výrazně prohnutá v bederní oblasti, ramena jsou výrazně blízko hlavě a tím se po delším setrvání v této pozici namáhá krční páteř. Hlava je v záklonu a to nutí oči hledět směrem vzhůru na mobilní telefon. Zařízení je celkem blízko očím.

Korigovaný leh na břiše: Slečna na fotografii je pevněji opřena o oba lokty, tím se jí podařilo dostat trup výš nad podložku a napřímit tím celou páteř. Hlava je více v prodloužení páteře a proto mohou oči hledět směrem kolmo na mobilní telefon. Zlepšila se vzdálenost zařízení a očí. 

NÁŠ TIP:

  • pozice v leže po čase ( cca 20-30min) obměňujte
  • používejte nastavení svých zařízení (lupa, velikost písma, barevné filtry a změnu svitu) pro lepší čtivost zařízení
  • v leže na břiše si vyzkoušejte vypodložit pánev/břicho např.: smotanou dekou
  • pokud máte stojánek na zařízení nebojte se ho používat častěji

NÁŠ TIP:

  • pozice v leže po čase ( cca 20-30min) obměňujte
  • používejte nastavení svých zařízení (lupa, velikost písma, barevné filtry a změnu svitu) pro lepší čtivost zařízení
  • v leže na zádech si vyzkoušejte vypodložit hlavu a lokty např.: polštářem/smotanou dekou

LEH NA ZÁDECH:

Je k vidění každý den skoro u každého člověka př.: na gauči/pohovce/v posteli. 

Chybný leh na zádech: Slečna na fotografii leží s výrazným vypodložením hlavy.  Ramena jsou výrazně blízko hlavě a tím se po delším setrvání v této pozici namáhají svaly na krku. Hlava je prakticky v předklonu a to nutí oči hledět směrem dolů na mobilní telefon. Zařízení je celkem blízko očím. Nesmíme také zapomenout na velký úhel ohnutí v loketních kloubech. V kombinaci s takto nastavenou krční páteří a horními končetinami pak často dochází k pocitu pálení, brnění nebo mravenčení horních končetin. 

Korigovaný leh na zádech: Slečna na fotografii má méně vypodloženou hlavu.  Lokty mají menší úhel ohnutí a je lépe napřímená krční páteř. Oči mohou hledět směrem kolmo na mobilní telefon. Zlepšila se vzdálenost zařízení a očí. Tato pozice musí být aktivnější. 

Příklad:

Představme si dítě, které pochází z bohaté rodiny. Má po materiální stránce vše, co potřebuje. Má dobré oblečení, nejlepší elektroniku a chodí na prestižní školu. Ve škole platí za raubíře, který chvíli neposedí, vždy má vtipnou reakci a známky jsou takové, že s úsměvem prochází z ročníku do ročníku. Ve škole je oblíbený a má spousty kamarádů. To zní jako hezký život dítěte, nemyslíte?

A co když Vám řeknu, že bohatství rodiny je vykoupeno extrémně pracujícími rodiči, kteří se doma ukáží vždy pozdě večer a odchází brzy ráno. Na každou radost i smutek je dítě doma samo. Nemá možnost přijít za rodičem a svoji emoci sdílet. Když se možnost naskytne, není rodičem vyslyšeno. Takové dítě hledá náklonnost, lásku, uznání a ocenění jinde. Kde ji samo doma najít?

Online svět je tady a nabízí mnoho možností. Co třeba nějaké těžká strategická online hra? Dokázat takovou hru vyhrát přinese velké množství náklonnosti, uznání a ocenění. A tak se stane, že dítě je hrou zcela pohlceno a odchází z reálného života do toho digitálního. Do světa, který dokáže uspokojit tolik potřeb. No a co ta láska?

Vypnout počítač, odejít od hry, znamená jít zpět do reality a potýkat se s faktem, že je dítě doma samo. Je třeba smutné a potřebuje láskyplně obejmout.

Kolik z vás by hru vypnulo být tím dítětem?

a digitální závislost je na světě... 

článek pro Vás zpracovala Mgr. Barbora Morávková spolu s Mgr. Janou Kuchtovou z renadi.

Digitální závislosti - 1. část stoj

Digitální závislosti - 3. část sed

Barbora Morávková - ZnamyLekar.cz