Digitální závislosti - 1. část stoj

01.11.2023

Úvodem je důležité si říct, co je závislost. ,,Závislost je nemoc žízně. Otázka zní: po čem člověk žízní? A hlavně: proč je jeho žízeň neutišitelná? Samozřejmě jde o žízeň po náklonnosti, lásce, uznání a ocenění." (H. P. ROHR, Praha 2015) Máme závislosti společností přijímané, méně přijímané a odmítané. 

Jsme tím obklopeni, technologie se zdokonalují a zrychlují. Už skoro není člověka který u sebe nemá svůj mobilní telefon, neumí zapnout televizi nebo neprokrastinuje na toaletě scrolováním na sociálních sitích. 

My v BMphysio jsme byly osloveny pro spolupráci společností renadi v Brně. Abychom pomohly veřejnosti přiblížit základní posturální pozice běžného dne u kterých dodáme doporučení, co zlepšit a jak zamezit větším obtížím pohybového aparátu. 

chybný stoj
chybný stoj

Postupně si rozebereme: 

  • stoj, leh, sed 

STOJ: 

Chybný stoj: Je k vidění každý den skoro u každého člověka př.: na autobusové zastávce.

Slečna na fotografii stojí pouze na jedné dolní končetině, batoh má zavěšený na jednom rameni, hlava je ve velkém předsunutí a zařízení je celkem blízko očím. 

Korigovaný stoj: Slečna na fotografii stojí pevně oběma nohama na zemi, chodidla, pánev a ramena jsou v pomyslných patrech nad sebou, tím pádem je tam značné napřímení krční páteře. Zařízení je ve větší vzdálenosti od očí. 

NÁŠ TIP: 

  • pozice ve stoji po čase ( cca 5-10min) obměňujte
  • používejte nastavení svých zařízení (lupa, velikost písma, barevné filtry a změnu svitu) pro lepší čtivost zařízení
  • ve stoji si vyzkoušejte vypodložit loket druhou rukou (ruce střídejte)
  • pokud máte batoh s popruhy zkuste si je pravidelně zapínat v oblasti beder/hrudníku

korigovaný stoj
korigovaný stoj

Článek pro Vás zpracovala Mgr. Barbora Morávková ve spolupráci s Mgr. Janou Kuchtovou z renadi.

Digitální závislosti - 2. část leh

Digitální závislosti - 3. část sed

Barbora Morávková - ZnamyLekar.cz