Silový trénink po porodu a v těhotenství - 4. část

19.12.2023

Po třech částech toho to článku se konečně dostáváme k praktických radám. Rozdělení období pro trénink po porodu do následujících fází dle Selman (2022):

Období 0-6 týdnů

  • Minimalizovat muskuloskeletální stres a nechat prostor hojení
  • Brániční dýchání, obnovení hrudní a bederní mobility
  • Aktivace příčného břišního svalu v různých pozicích (leh, sed, klek, stoj, krok)
  • Práce s pánevním dnem-kontrakce a relaxace, spojení s dechem, v různých pozicích (leh, sed, klek, stoj, krok). Při bolesti nebo pocitu diskomfortu vyšetření specialistou.
  • Cvičení v uzavřených kinematických řetězcích v různých pozicích k znovuobnovení síly stabilizátorů kořenových kloubů, koordinaci s dechem a při aktivaci hlubokého stabilizačního systému
  • Cvičení v otevřených kinematických řetězcích v pozici kleku, stoje pro znovuobnovení/posílení koordinace hlubokého stabilizačního systému s pohyby jako je chůze.
  • Zařazení chůze v lehké intenzitě, dle RPE 0-2, v krátkých časových intervalech 10-15 minut, pokud se neobjeví potíže v rozmezí 24-48 h, je možné tento interval prodlužovat dle tolerance

Leitner (2017) uvádí, že aktivity, jejichž součástí jsou dopady, skoky a doskoky jsou bez adekvátní rehabilitace pánevního dna nevhodné a jejich vykonáváním se zvyšuje riziko prolapsu orgánů malé pánve. Kritériem pro zařazení tréninku těchto sportů by mělo být vědomé požívání pánevního dna a obnovení funkce hlubokého stabilizačního systému. Riziko oproti aktivitám bez doskoků a dopadů je až pětinásobné (Lourenco, 2018). Ideálním obdobím pro návrat k aktivitám s vyšším nárokem na pánevní dno, jako jsou skoky, doskoky a dopady jsou podle Lourenca (2018) tři měsíce. Selman (2022) ve svém protokolu uvádí, že pokud je žena edukována, ošetřena fyzioterapeutem a bez příznaků inkontinence, bolesti nebo pozitivního testu na nestabilitu, lze zařadit krátké úseky klusu s přestávkami a sledovat stav v rozmezí 24-48 hodin od vykonávané aktivity. Pokud se obtíže neobjeví, je možně zátěž navýšit.


V BMphysio se touto problematikou zabýváme. Tento článek pro Vás připravila Mgr. B. Ševčíková, četli jste 1., 2. a 3. část tohoto článku?

Silový trénink po porodu a v těhotenství - 1. část

Silový trénink po porodu a v těhotenství - 2. část

Silový trénink po porodu a v těhotenství - 3. část

Silový trénink po porodu a v těhotenství - 5. část

Barbora Morávková - ZnamyLekar.cz