Silový trénink po porodu a v těhotenství - 2. část

14.09.2023

Dle posledních studií se pravidla pro sport těhotných žen změnila. 

Z pohledu aerobních aktivit je potřeba brát ohled na to, že srdeční výdej se zvětšuje o 30-50 %, s tím stoupá i klidová srdeční frekvence. Spotřeba kyslíku se zvýší o 10-20 %, což může omezit jeho dostupnost při pohybové aktivitě (Odendaal, 2018). I přesto neplatí, že ženy by se měly při sportu řídit hranicí 140 tepů za minutu (Evenson, 2014). Ženy, které byly před otěhotněním na intenzivní pohybovou aktivitu zvyklé, v ní mohou pokračovat a je vhodné srdeční frekvenci během sportu monitorovat a vyhnout se intenzitě, která by mohla vést k mdlobám, oběhovému kolapsu a dlouhodobému zatížení nad anaerobním prahem. Horní hranice intenzity oficiálně určena není a je tedy pro každou ženu jiná. Světová doporučení se však v problematice intenzity aerobní aktivity liší (Evenson, 2014).

Dalším kontroverzním tématem pro pohyb těhotných žen je silový trénink a vzpírání. 

Posilování s vlastní vahou i se závažím mezi rizikové aktivity neřadí. Je však nutné respektovat změny těla během trimestru a přizpůsobit jim trénink, Ten by měl být veden nebo upraven odborníkem, který problematice sportu těhotných žen rozumí. Samotná hranice 55 kg pro posilování již taky neplatí a stanovuje se tak vždy individuálně s ohledem na zdravotní stav a kondici ženy (Wing, 2016). Selman (2022) ve své studii uvádí, že ženy by měly být důkladně vyšetřeny a změny pohybového aparátu jsou pak sledovány a porovnávány s tzv. stanovenou normou a změnou indikovanou k terapii. Jako příklad uvádí testování příčného břišního svalu, přímého břišního svalu a jeho případného rozestupu. Dále pak stav a kondici pánevního dna. Ženy, u kterých se objeví problém v některé ze sledovaných oblastí by pak měly být svěřeny do péče odborníka a absolvovat řízenou terapii pro prevenci zhoršení stavu a poporodních komplikací.  

V BMphysio se touto problematikou zabýváme. Tento článek pro Vás připravila Mgr. B. Ševčíková

Silový trénink po porodu a v těhotenství - 1. část

Silový trénink po porodu a v těhotenství - 3. část

Silový trénink po porodu a v těhotenství - 4. část

Silový trénink po porodu a v těhotenství - 5. část

Barbora Morávková - ZnamyLekar.cz