Svěřte se do správných rukou - obor Fyzioterapie

05.09.2023
Chceme Vám v pár bodech pomoci v rozhodovacím procesu umět se "svěřit do správných rukou".

Aktualita (10.11.2023): článek doplněn o článek ze zpravodajského portálu, který pojednává o problematice víkendových kurzů a občasné neodbornosti v oboru více čtěte zde. 

Co je to fyzioterapie?

  • Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému.
  • Optimální pohyb je jedním ze základních pojmů zdraví.
  • Fyzioterapie je poskytována pouze fyzioterapeutem.

Kdo je to fyzioterapeut? 

  • Kvalifikovaný zdravotnický pracovník (absolvent oboru fyzioterapie).
  • Fyzioterapeut je povinen se celoživotně vzdělávat.
  • Fyzioterapeut je povinen dodržovat "Etický kodex fyzioterapeuta" a řídit se "Profesními standardy".

Čím se u nás zabýváme?


Naše fyzioterapeutky z BMphysio teamu jsou registrované pod Ministerstvem zdravotnictví a jsou členkami UNIFY (unie fyzioterapeutů)

Nejbližší vzdělávací akce je sjezd UNIFY 15.-16.9.2023, kde je velice nabitý program: výměna informací z klinické praxe s kolegy z celé ČR uzpůsobené do několik sekcí: kardiorespirační, gynekologicko-porodnická, neurologická, sportovní, pediatrická.

Barbora Morávková - ZnamyLekar.cz