DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace

19.10.2023

Fyzioterapeutický koncept, který v posledních letech proslavilo jméno pana prof. Koláře, momentálně nejznámějšího českého fyzioterapeuta. 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. V posledních letech má přesah i do oboru kondiční trenér, kde pro správnou indikaci je vhodná supervize fyzioterapeuta. 

Lze tedy říci, že terapeut při Dynamické Neuromuskulární Stabilizaci využívá pohybového aparátu jako informačního rozhraní, ze kterého dokáže diagnostikovat poruchy a zároveň skrze něj může na tyto změny uceleně terapeuticky působit.

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je tedy nástrojem, který posouvá diagnostické a terapeutické úvahy z pouhého hledání a ovlivňování jednotlivých lokálních poruch směrem ke komplexnímu uvažování v logických souvislostech (Kolář, 2019).

Vychází z více fyzioterapeutických konceptů a stále se vyvíjí. 

Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS). Motorika jako vnější projev těchto funkcí v sobě odráží veškeré informace zpracovávané CNS. Její globální hodnocení je proto v DNS využíváno jako cenné vodítko v diagnostice poruch nejen pohybového systému.

Jedinečností terapeutických přístupů v DNS je jejich integrální působení, kdy cíleným ovlivněním posturálních a lokomočních funkcí pomocí specifických cvičení dochází zpětně k ovlivnění chování CNS a trvalejší úpravě jeho projevů (Kolář, 2019).

V praxi to pro pacienta znamená, že je vyšetřen a diagnostikován pomocí DNS testů. Na základě toho jsou pak zvoleny pohybové vzory a strategie terapie. Tato metoda podporuje správné zapojení bránice, hlubokého stabilizačního systému a zapojení celé posturální funkce těla. Vychází nejen z vývojové kineziologie - motorický vývoj od 0-13 měsíců (plakát miminek vs. dospělý). Výhodou je, že přes tyto principy můžeme terapii rozdiferencovat i na kořenové klouby např.: se zaměřit pouze na ramenní nebo pánevní pletenec, ale protože tělo funguje jako jeden celek, v terapii se chceme přiblížit ideálu i v různých segmentech zvlᡚť. Někdy je to hodinářská práce :) 

Cvičení je vhodné i pro malé pacienty, terapie probíhá hravou formou.  

Uplatnění tohoto konceptu je velice široké. U nás v ordinaci se nám nejvíce osvědčil při řešení bolestivých stavů ramen, kolen, kyčlí, páteře, skolióz,  zapojení správného stereotypu dýchání, během i po těhotenství, obtíží s vnitřními orgány a u sportovců, kteří musí kompenzovat sportovní zátěž případně konkrétní svalové skupiny naučit "povolit" a některé "donutit" k efektivnější práci, tak aby se to promítlo ne jen ve sportovním výkonu, ale i na zdravotním stavu po konci sportovní kariéry. 


V BMphysio se tímto konceptem a spoustou jiných zabýváme. 

Tento článek pro Vás připravila Mgr. B. Morávková  


Barbora Morávková - ZnamyLekar.cz