ACT - akrální koaktivační terapie

05.03.2024

V naší ordinaci máme k diagnostice aker využíváme podoskop, praktikujeme dle konceptů ACT®, Propriofoot® 

Využití pro pacienty je na principu similarity - akomponování/ukotvení pohybového vzoru v rámci kontextu jeho pohybového režimu, sportovec a řešení jeho kondice nebo sedavé zaměstnání u PC

Využití u dětí od 3,5-18 let

  • motoricky nezdatné dítě v dnešní době, zlepšení koaktivace celého těla - síla, zfunkčnění, zlepšení kvality aker, VDT, skolióza,  asymetrie ve sportu které se projevují už okolo 6-7. roku dítěte, algorytmus nožičky- dětská noha

Těhotné

  • diastáza, před, během i po porodu návrat ke kondiciSportovcesíla, funkční fyzio trénink, návrat po zraněníVelkou výhodou je rychlé pochopení principů metodiky klientem, při dodržování instrukcí se dostaví pocit úlevy i zlepšení. Cvičení je doplněno autoterapií do každodenních běžných aktivit. Vyžaduje aktivní přístup pacienta. Více o metodě níže.

Motorické učení

Základním cílem terapie ACT je napravit naše špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Ačkoli je motorické učení vědomý proces (probíhá na úrovni mozkové kůry), je možné docílit opakováním cvičení jeho osvojení. Pro úspěšné zafixování nového/změněného způsobu provedení pohybu je zapotřebí četných opakování – některé studie uvádějí okolo 2 000 opakování.

Motorický vývoj dítěte

Sestavy cvičení metody ACT využívají poloh raného motorického vývoje, kterými jsme si prošli všichni. Během dospívání se však rozpětí a rozmanitost našich pohybových dovedností přizpůsobují našemu prostředí a jeho požadavkům – ať už negativně nebo prospěšně. Z toho důvodu je metoda ACT nejen terapeutickým nástrojem, ale zároveň obohacuje naše motorické schopnosti o tyto, často zapomenuté vzory.

Vzpěr o Akra

Během cvičení ACT jsou využívány vzpěry o akrální části končetin – akra. Pro potřeby terapie ACT definujeme primárně dva typy aker:

  • Horní končetina - ruka (od zápěstí po konečky prstů)
  • Dolní končetina – noha (od paty až po prsty nohou)

Vzpěr o akra se provádí reálně nebo virtuálně. Preferovaný, reálný vzpěr je fyzický vzpěr o akra vůči segmentům vlastního těla, popř. svému prostředí (stůl, podlaha, stěna, apod.). V případech, kdy nelze aplikovat vzpěr reálný, využíváme vzpěr virtuální, který provádíme vůči imaginární překážce a slouží především pro lepší vizualizaci směru a intenzitě vyvíjené síly.

Na efektivitu cvičení má kromě vzpěru o akra vliv i jejich klenutí, které je třeba udržet v průběhu cvičení. Neudržení klenby v průběhu vzpěru se projevuje jako plochoručí (hyperextenze prstů) na rukou a plochonoží (hyperextenze prstců) na nohách.

Napřímení páteře

Metoda ACT představuje díky svému důrazu na napřímení páteře efektivní terapii pro mnoho poruch pohybového aparátu – od častých funkčních a degenerativních stavů páteře až po velmi specifická onemocnění.

Napřímení páteře dosahujeme v terapii ACT koaktivací ventrálních a dorsálních svalových řetězců, jež jsou aktivovány využitím aker v průběhu vzpěru. Správné zatížení a vzpěr o akra "nastartuje" pohybový vzor vedoucí k napřimování páteře. Kvalitativní korekce těchto pohyb. vzorů již probíhá vědomě a výskyt motorických chyb se opakováním minimalizuje.

Na základě tohoto principu cvičení ACT napřimuje páteř, tonizuje zádové svaly, kompenzuje dysbalance a v důsledku stabilizuje celý pohybový aparát. Navíc, vzhledem k tomu, že vzpěrná cvičení v metodě ACT mohou aktivovat i hlubší svaly trupu, lze terapii využít i pro posílení výdechových svalů a zlepšit tak jejich funkci.

ACT – Autoterapie

Terapeut školený v metodě ACT je způsobilý vyhodnotit motorické chyby pacientů a je schopen jim nabídnout velmi individuální program autoterapie. Pacienti se po odborné instruktáži naučí provádět cvičení ACT a jejich variace.

Zároveň také zjistí, které ze svých každodenních úkonů mohou obohatit o prvky ACT a umocnit tak efekt terapie. Pomocí drobných změn se tak z uklízení, práce u počítače nebo na zahradě mohou stát aktivity s výrazným terapeutickým potenciálem.

V naší ordinaci jsou k nahlédnutí plakáty i knihy: Akrální koaktivační terapie — ACT®, Akrální vzpěrná cvičení pro Napřímená záda, Akrální vzpěrná cvičení pro Napřímená záda u sportovců.

Těšíme se na Vás, BMphysio team

Zdroj: https://www.act-method.com/

Barbora Morávková - ZnamyLekar.cz